logo2

KANCELARIA     ZESPÓŁ     ZAKRES USŁUG     KARIERA     KONTAKT
Stawiamy na doświadczenie,
profesjonalizm i jakość
świadczonych usług.

KANCELARIA


Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, instytucji non profit oraz klientów indywidualnych. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo administracyjnych, a także w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych oraz w trakcie mediacji i negocjacji.

Nasi prawnicy wiedzą jak ważne jest indywidualne podejście do oczekiwań Klienta i poszukiwanych przez niego rozwiązań. Usługi prawne świadczone przez prawników Kancelarii opierają się na profesjonalizmie, bogatym i wciąż pogłębianym doświadczeniu oraz zdobywanej wiedzy i analizie ciągłych zmian w prawie.

Okazywane zaufanie, rekomendacje i nowi Klienci to wynik ciężkiej pracy oraz dowód na to, że świadczone przez Kancelarię usługi prawne to jakość, która stanowi wartość dodaną dla Klientów i jeden ze składników Ich sukcesu.

Zapraszam do współpracy,
Katarzyna Leśniak

kl_strona-www_ok_0003s_0000_layer-62


ZESPÓŁbez-nazwy-1


Doświadczony Zespół miarą sukcesu naszych Klientów


Katarzyna Leśniak
Radca Prawny

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 roku ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie a następnie uzyskała wpis na listę radców prawnych. Od ponad 5 lat świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach prawnych oraz na salach sądowych sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Na swoim koncie ma wiele sukcesów w sprawach odszkodowawczych prowadzonych na rzecz osób fizycznych i klientów indywidualnych.

Posiada bogate doświadczenie procesowe, także w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego, majątkowego i prawa pracy.

Radca prawny Katarzyna Leśniak specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, prawie gospodarczym, w tym prawie umów handlowych i prawach konsumentów, prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie pomocy społecznej.

Pracuje w językach polskim, angielskim.

Jest laureatką konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – zawody zaufania publicznego” organizowanego przez prestiżowy magazyn Forbes.


pmagdalenakanc

Magdalena Styczeń
Radca Prawny

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, od 2013 roku z tytułem zawodowym radcy prawnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego organizowane przez Narodowy Bank Polski oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Praktykę zawodową zdobywała świadcząc pracę w jednostce samorządu terytorialnego oraz kancelariach prawnych.

Posiada dużą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również w postępowaniach przed organami administracji publicznej. W pracy zawodowej zajmuje się także bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, głównie w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, szczególnie w zakresie ochrony praw konsumentów. W obszarze jej zainteresowań pozostaje tematyka prawa medycznego, prawa nieruchomości i prawa pracy, a także ochrony danych osobowych.
KATARZYNA CHMIELEWSKA
Prawnik

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Reklama produktów leczniczych”, dotyczącą tematyki prawa farmaceutycznego oraz prawa konkurencji, uzyskując z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu pism procesowych i pozaprocesowych, aktów wewnętrznych dla spółek osobowych i kapitałowych, a także w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

W Kancelarii zajmuje się między innymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Pracuje w językach polskim i angielskim.JAKUB NIEMIEC
Prawnik

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych oraz spółkach prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa umów, w tym umów anglojęzycznych oraz w zakresie zamówień publicznych.

Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, pomocy społecznej, prawa pracy i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest autorem publikacji dla portalu eGospodarka.pl „Stosunki majątkowe w handlowych spółkach osobowych”.

Pracuje w językach polskim i angielskim.ZAKRES USŁUGNaszym Klientom oferujemy rozwiązania
na miarę ich potrzebKancelaria świadczy obsługę prawną
oraz zastępstwo procesowe szczególności
w zakresie:


 • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców
 • prawa handlowego i prawa spółek
 • prawa gospodarczego, w tym prawa umów handlowych
 • prawa budowlanego i inwestycji
 • prawa konsumentów
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa telekomunikacyjnego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa cywilnego i rodzinnego
 • postępowania cywilnego
 • prawa i postępowania administracyjnego
 • prawa pomocy społecznej – postępowania egzekucyjnego i windykacji
 • należności – prawa z zakresu własności lokali
 • prawa nieruchomości

W ramach świadczonych
usług Kancelaria:


 • prowadzi bieżącą i doraźną obsługę prawną w zakresie spraw korporacyjnych, bieżącej działalności gospodarczej, optymalizacji zatrudnienia, spraw z zakresu prawa pracy, postępowań przetargowych, spraw sądowych i administracyjnych
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej we wszystkich instancjach oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą
 • uczestniczy i wspiera Klientów w negocjacjach i mediacjach
 • zapewnia obsługę i wsparcie prawne wykonawców i zamawiających w procesie przeprowadzenia lub składania oferty w zamówieniu publicznym od etapu wyjaśniania treści SIWZ, składania oferty do rozstrzygnięcia postępowania
 • udziela bieżących porad i konsultacji prawnych
 • udziela wsparcia i doradztwa oraz przeprowadza obsługę prawną przy zakładaniu firm, fundacji i stowarzyszeń oraz w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji spółek handlowych oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowuje umowy, sporządza i opiniuje projekty umów, statutów, regulaminów, polityk bezpieczeństwa i
 • sporządza opinie prawne
 • opracowuje strategie postępowania w indywidualnych sprawach
 • prowadzi obsługę windykacyjną na etapie przedsądowym i egzekucyjnym
 • przeprowadza audytu prawne i badania due dilligance nieruchomości

KARIERA

Najlepsi absolwenci – wybitni prawnicy


Jakość i profesjonalizm świadczonej przez Kancelarię obsługi prawnej opiera się na ludziach, którzy z zaangażowaniem i pasją podchodzą do powierzanych im spraw i szukają rozwiązań, które spełnią oczekiwania i potrzeby Klientów.
Stawiając na rozwój, poszukujemy osób, które z oddaniem zaangażują się w powierzane sprawy i obsługę Klientów biznesowych i osób indywidualnych. Jesteśmy otwarci na studentów ostatnich lat prawa oraz absolwentów, którzy wykazują dobrą znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa konsumentów i procedury cywilnej.
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Kancelarią, odbyciem stażu lub praktyk proszone są o nadsyłanie aplikacji na adres office@kancelarialesniak.pl z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. W tytule korespondencji prosimy wskazać „Dokumenty aplikacyjne”.
KONTAKT
logo2

Leśniak Styczeń
Kancelaria Radców Prawnych
Rynek Dębnicki 6/1
30-319 Kraków

tel.: +48 12 200 22 68
fax: +48 12 200 22 68
mobile: +48 502 273 064
e-mail: office@klmskancelaria.pl


Kancelaria świadczy usługi w siedzibie Kancelarii w Krakowie. Wychodząc jednak na przeciw oczekiwaniom Klientów zapewnia możliwość obsługi w siedzibie lub biurze Klienta oraz obsługi zdalnej i konsultacji telefonicznych. 


Copyright KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Katarzyna Leśniak. Created by MAPAN